Čo je cieľ projektu mojahodnota.sk?

Viete, že obce na južnom a východnom Slovensku dostávajú menej peňazí?

Viete, že te môže byť diskriminačné?

Chcete vedieť, čo to znamená pre Vašu obec a  jej obyvateľov?

Chcete vedieť, ako by sa dal vytvoriť viac spravodlivý systém?

Odpovede (aj) na tieto otázky nájdete na našej stránke!

 

PÉTER ŐRY
Pro Civis

Výsledky sa objavia po zadaní názvu obce alebo okresu.